Deagan Bass Chimes

Deagan Bass Chimes Gold E
Deagan Bass Chimes Gold F
Deagan Bass Chimes Gold F#
Deagan Bass Chimes Gold G
Deagan Bass Chimes Gold G#
Deagan Bass Chimes Gold A#
Deagan Bass Chimes Gold B

Deagan Bass Chimes Silver E
Deagan Bass Chimes Silver F
Deagan Bass Chimes Silver F#
Deagan Bass Chimes Silver G
Deagan Bass Chimes Silver G#
Deagan Bass Chimes Silver A
Deagan Bass Chimes Silver B